Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Krisledningsutskottet

Krisledningsutskottet är ett utskott direkt under kommunstyrelsen.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Rådhuset
251 89 Helsingborg