Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium, kommunalråd m.m. (6 st)

Här visas Helsingborgs stads kommunalråd, kommunfullmäktiges presidium med mera

Namn
Kommunfullmäktiges presidium
Partigruppledare
Valberedningen
Kommunalråd för de styrande
Kommunalråd för oppositionen
Politiska sekreterare