Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium, kommunalråd m.m. (5 st)

Här visas Helsingborgs stads kommunalråd, kommunfullmäktiges presidium med mera

Namn
Kommunfullmäktiges presidium
Partigruppledare
Valberedningen
Kommunalråd för oppositionen
Politiska sekreterare