Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunala råd (3 st)

Här redovisas stadens förtroendevalda i kommunala råd. I råden finns även representanter från olika intressegrupper. Dessa redovisas inte här då de inte är förtroendevalda.

Namn
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet
Ungdomsrådet