Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunala råd (4 st)

Här redovisas de av kommunstyrelsen och vissa andra kommunala nämnder utseeda förtroendevalda i stadens kommunala råd. I dessa råd finns även representanter från berörda organisationer. Dessa redovisas dock inte här då de inte är förtroendevalda

Namn
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet)
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala integrationsrådet
Ungdomsrådet