Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommittéer/utskott/beredningar m.m. (13 st)

Har redovisas de av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsedda kommittéerna, utskotten och beredningarna. I vissa kommittéer finns fler ledamöter men då de inte är förtroendevalda visas de inte här.