Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Övrigt (8 st)

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Namn
Borgerliga vigselförrättare
Nämndemän vid tingsrätten
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Spårvagnsstäderna
Styrelsen för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst)
Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne
Europakorridoren
Styrgruppen för Helsingborg-Helsingör