Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Bolag (7 st)

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i stadens bolag.

Namn
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB)
Helsingborgs Hamn AB
Öresundskraft AB
Helsingborgshem AB
Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB)
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR)
Nöjesparken Sundspärlan AB