Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Bolag (3 st)

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i stadens bolag.

Namn
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB)
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR)
Nöjesparken Sundspärlan AB