Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Maria Ward (S)

Kontaktinformation

Telefon:
073-071 55 08 (arbete)

E-post:
maria.ward@helsingborg.se

Bild på Maria Ward

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Finansutskottet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelsesuppleant 2018-12-11 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunalråd för oppositionen . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsutskottet Ledamot 2018-12-19 - 2022-10-14
Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Ungdomsrådet Ledamot 2019-06-13 - 2022-12-31
Valberedningen Vice ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14