Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Sebastian Bergström (S)

Kontaktinformation

E-post:
sebastian.bergstrom@helsingborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-02-27 - 2022-12-31
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Vice ordförande 2018-11-27 - 2022-10-14