Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Fredrik Dersell (S)

Kontaktinformation

E-post:
fredrik.dersell@helsingborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Vice ordförande 2019-12-04 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-05-07 - 2022-10-14
Öresundskraft AB Styrelseledamot 2018-12-11 - 2023-05-31