Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Martin Zensch (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-729 61 21 (mobil)

E-post:
martin.zensch@helsingborg.se