Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Johan Vesterlund (C)

Kontaktinformation

Telefon:
073-047 98 54 (mobil)

E-post:
johan.vesterlund@helsingborg.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för Livskvalitet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Miljönämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Partigruppledare Gruppledare 2018-10-23 - 2022-10-14
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2019-02-01 - 2022-09-28
Valberedningen Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14