Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Alexander Svensson (M)

Kontaktinformation

E-post:
alexander.svensson@helsingborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredningen för Livskvalitet Ledamot 2019-12-04 - 2022-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ersättare 2019-11-26 - 2022-10-14
HR-utskottet Ledamot 2019-12-04 - 2022-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ersättare 2019-11-26 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-11-26 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-11-26 - 2022-10-14