Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Christel Hoch Hansson (C)