Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Christian Orsing (M)

Kontaktinformation

Telefon:
10 40 53 (arbete)

E-post:
christian.orsing@helsingborg.se

Bild på Christian Orsing

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Ordförande 2018-11-27 - 2022-10-14
Bevarandeplanskommittén Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Europakorridoren Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Finansutskottet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelsesuppleant 2019-09-01 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunalråd för de styrande . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsutskottet Ledamot 2018-12-19 - 2022-10-14
Partigruppledare Gruppledare 2018-10-23 - 2022-10-14
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14