Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Pontus Andersson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0768-70 78 06 (mobil)

E-post:
pontus.andersson@helsingborg.se

Bild på Pontus Andersson

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Finansutskottet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelsesuppleant 2018-12-11 - 2023-05-31
HR-utskottet Ledamot 2020-03-04 - 2022-10-14
Idrotts- och fritidsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2018-11-01 - 2022-09-28
Valberedningen Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14