Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Marie Weibull Kornias (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-25 10 66 (mobil)

E-post:
marie.weibullkornias@helsingborg.se

Bild på Marie Weibull Kornias

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
HR-utskottet Ledamot 2014-11-26 - 2018-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) Ledamot 2015-02-26 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2014-10-22 - 2018-10-14
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31