Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsföretaget (SAKNAS)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR) Revisor 2015-06-01 - 2019-05-31