Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Julia Persson (M)

Kontaktinformation

E-post:
julia.persson1@helsingborg.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2019-11-26 - 2022-10-14
HR-utskottet Ersättare 2018-11-27 - 2022-10-14
Idrotts- och fritidsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2019-11-26 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-11-26 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-11-26 - 2022-10-14
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2019-11-26 - 2022-12-31
Tillstånds- och föreningsutskottet Ordförande 2020-01-01 - 2022-12-31
Ungdomsrådet Ledamot 2019-06-05 - 2022-12-31