Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Lars Ingvar Johansson (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR) Styrelsesuppleant 2015-06-01 - 2019-05-31
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31