Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Bengt Jönsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.jonsson@helsingborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Revisor 2019-01-22 - 2022-12-31
Helsingborgs Hamn AB Lekmannarevisor 2019-06-01 - 2023-05-31
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Lekmannarevisor 2019-06-01 - 2023-05-31
Revisorskollegiet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Revisor 2019-01-22 - 2022-12-31
Stadsrevisionens revisorsgrupp 2 Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31