Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Bengt Jönsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.jonsson@helsingborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Lekmannarevisor 2015-06-01 - 2019-05-31
Helsingborgshem AB Lekmannarevisor 2015-06-01 - 2019-05-31
Revisorskollegiet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsrevisionens revisorsgrupp 2 Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31