Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Bo Persson Lambertsson (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR) Styrelseledamot 2020-06-01 - 2021-05-31