Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Lars Thunberg (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-628 43 10 (mobil)

E-post:
lars.thunberg@helsingborg.se

Bild på Lars Thunberg

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för Livskvalitet Ordförande 2018-11-27 - 2022-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Finansutskottet Ersättare 2018-11-27 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelseledamot 2018-12-11 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2019-06-05 - 2022-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-06-05 - 2022-12-31
Kommunalråd för de styrande . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Nöjesparken Sundspärlan AB Ersättare för ombud 2021-05-01 - 2021-12-31
Partigruppledare Gruppledare 2018-10-23 - 2022-10-14
Stadsutvecklingsberedningen Ledamot 2021-04-07 - 2022-10-14
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31