Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Eleonora Johansson (M)

Kontaktinformation

E-post:
eleonora.johansson@helsingborg.se

Bild på Eleonora Johansson

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelsesuppleant 2018-12-11 - 2023-05-31
HR-utskottet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunalråd för de styrande . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14