Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Sven Rydström (S)