Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Jan Björklund (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-418 80 00 (mobil)

E-post:
jan.bjorklund@helsingborg.se

Bild på Jan Björklund

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Europakorridoren Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Familjen Romares Stiftelse Vice ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Finansutskottet Vice ordförande 2018-11-27 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Vice ordförande 2018-12-11 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Vice ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-06-05 - 2022-12-31
Kommunalråd för oppositionen . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Vice ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsutskottet Vice ordförande 2018-12-19 - 2022-10-14
Landsbygdsberedningen Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Partigruppledare Gruppledare 2018-10-23 - 2022-10-14
Stadsutvecklingsberedningen Ledamot 2021-04-07 - 2022-10-14
Styrelsen för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgruppen för Helsingborg-Helsingör Representant 2019-01-01 - 2022-12-31