Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Peter Danielsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
10 50 87 (arbete)

E-post:
peter.danielsson@helsingborg.se

Bild på Peter Danielsson

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Finansutskottet Ordförande 2018-11-27 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Ordförande 2018-12-11 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunalråd för de styrande . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsutskottet Ordförande 2018-12-19 - 2022-10-14
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR) Ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Styrelsen för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst) Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrgruppen för Helsingborg-Helsingör Representant 2019-01-01 - 2022-12-31