Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Aina Modig Lindell (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-98 78 07 (mobil)

E-post:
aina.modiglindell@helsingborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Revisor 2019-01-22 - 2022-12-31
Hilda och Georg Dahlins stiftelse Revisor 2019-01-22 - 2022-12-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Revisor 2019-01-22 - 2022-12-31
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR) Lekmannarevisor 2019-06-01 - 2023-05-31
Revisorskollegiet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsrevisionens revisorsgrupp 1 Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31