Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Carl Herbertsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-580 79 74 (mobil)

E-post:
carl.herbertsson@helsingborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Revisor 2019-01-22 - 2022-12-31
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Lekmannarevisor 2019-06-01 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Revisor 2019-01-22 - 2022-12-31
Revisorskollegiet Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsrevisionens revisorsgrupp 1 Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Öresundskraft AB Lekmannarevisor 2019-06-01 - 2023-05-31