Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Michael Rosenberg (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
073-231 19 27 (mobil)

E-post:
michael.rosenberg@helsingborg.se

Bild på Michael Rosenberg

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredningen för tryggare Helsingborg tillika Brottsförebyggande rådet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelseledamot 2018-12-11 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunalråd för oppositionen . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsutskottet Ledamot 2018-12-19 - 2022-10-14
Partigruppledare Gruppledare 2018-10-23 - 2022-10-14