Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Britt Olsson (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Valnämnden Ersättare 2020-04-21 - 2022-12-31
Öresundskraft AB Styrelseledamot 2018-12-11 - 2023-05-31