Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Mikael Molin (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR) Lekmannarevisorssuppleant 2016-09-20 - 2019-05-31