Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Maria Winberg Nordström (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-210 50 80 (mobil)

E-post:
maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se

Bild på Maria Winberg Nordström

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Ersättare för ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
HR-utskottet Ordförande 2018-11-27 - 2022-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2019-06-05 - 2022-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-06-05 - 2022-12-31
Kommunalråd för de styrande . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Nöjesparken Sundspärlan AB Ombud 2021-05-01 - 2021-12-31
Partigruppledare Gruppledare 2018-10-23 - 2022-10-14
Stadsutvecklingsberedningen Ledamot 2021-04-07 - 2022-10-14
Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Ungdomsrådet Ledamot 2019-06-13 - 2022-12-31
Valberedningen Ordförande 2018-10-23 - 2022-10-14