Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Margareta Liljedahl Eriksson (S)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Nämndemän vid tingsrätten Nämndeman 2016-01-01 - 2019-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Valnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31