Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Margareta Liljedahl Eriksson (S)

Kontaktinformation

E-post:
Margareta.LiljedahlEriksson@helsingborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
HR-utskottet Ledamot 2018-11-27 - 2022-10-14
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14
Kulturnämnden Vice ordförande 2020-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14