Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Alexander Kolind (KD)

Kontaktinformation

E-post:
alexander.kolind@helsingborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kulturnämnden Ordförande 2020-01-21 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-23 - 2022-10-14