Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Peter Janson (C)

Kontaktinformation

E-post:
peter.janson@helsingborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Romares Stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Fastighetsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSF AB) Styrelsesuppleant 2018-12-11 - 2023-05-31
Inga Morgan-Rodericks stiftelse Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunalråd för de styrande . 2018-10-23 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2018-10-23 - 2022-10-14