Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Nöjesparken Sundspärlan AB

Mandatperiod: 2023-05-01 - 2025-04-30

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Andersson Joakim Moderata samlingspartiet Styrelseledamot 1
Eliasson Ann-Marie Socialdemokraterna Styrelseledamot 2
Olsson Britt Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 3
Eriksson Lennart Socialdemokraterna Styrelsesuppleant 5
Weibull Kornias Marie Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 7
Engström Bo Sverigedemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 8
Thunberg Lars Kristdemokraterna Ombud 9
Jawad Amir Liberalerna Ersättare för ombud 10