Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Centrala nämnder/styrelser

Här visas kommunfullmäktige och de av kommunfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium, kommunalråd m.m.

Här visas Helsingborgs stads kommunalråd, kommunfullmäktiges presidium med mera

Kommittéer/utskott/beredningar m.m.

Har redovisas de av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsedda kommittéerna, utskotten och beredningarna. I vissa kommittéer finns fler ledamöter men då de inte är förtroendevalda visas de inte här.

Kommunala råd

Här redovisas stadens förtroendevalda i kommunala råd. I råden finns även representanter från olika intressegrupper. Dessa redovisas inte här då de inte är förtroendevalda.

Bolag

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i stadens bolag.

Ovan är ett urval,

Stiftelser

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i några av stadens största stiftelser.

Övrigt

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Partier