Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Förtroendevalda i Helsingborgs stad

OBS! Sidan är under uppdatering. Efterarbete med valen pågår. Här redovisas de förtroendevalda i Helsingborgs stads nämnder, styrelser och bolag m.m. Man kan dels söka på en förtroendevalds namn eller någon specifik nämnd eller per parti. Om inget annat anges är riktnumret 042.

Centrala nämnder/styrelser

Här visas kommunfullmäktige och de av kommunfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium, kommunalråd m.m.

Här visas Helsingborgs stads kommunalråd, kommunfullmäktiges presidium med mera

Kommittéer/utskott/beredningar m.m.

Har redovisas de av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsedda kommittéerna, utskotten och beredningarna. I vissa kommittéer finns fler ledamöter men då de inte är förtroendevalda visas de inte här.

Ovan är ett urval, se samtliga 14 kommittéer/utskott/beredningar m.m..

Kommunala råd

Här redovisas de av kommunstyrelsen och vissa andra kommunala nämnder utseeda förtroendevalda i stadens kommunala råd. I dessa råd finns även representanter från berörda organisationer. Dessa redovisas dock inte här då de inte är förtroendevalda

Bolag

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i stadens bolag.

Ovan är ett urval, se samtliga 7 bolag.

Stiftelser

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i några av stadens största stiftelser.

Övrigt

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Partier