Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Här redovisas de förtroendevalda i Helsingborgs stads nämnder, styrelser och bolag m.m. Man kan dels söka på en förtroendevalds namn eller någon specifik nämnd eller per parti. Om inget annat anges är riktnumret 042.

Centrala nämnder/styrelser

Här visas kommunfullmäktige och de av kommunfullmäktige utsedda nämnder och styrelser i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium, kommunalråd m.m.

Här visas Helsingborgs stads kommunalråd, kommunfullmäktiges presidium med mera

Kommittéer/utskott/beredningar m.m.

Har redovisas de av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsedda kommittéerna, utskotten och beredningarna. I vissa kommittéer finns fler ledamöter men då de inte är förtroendevalda visas de inte här.

Kommunala råd

Här redovisas stadens förtroendevalda i kommunala råd. I råden finns även representanter från olika intressegrupper. Dessa redovisas inte här då de inte är förtroendevalda.

Bolag

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i stadens bolag.

Ovan är ett urval, se samtliga 7 bolag.

Stiftelser

Här redovisas Helsingborgs stads förtroendevalda i några av stadens största stiftelser.

Övrigt

Här redovisas ett urval av olika uppdrag.

Partier