Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Öresundskraft AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-05-31

Öresundskraft är stadens helägda energi- och datakommunikationsbolag som ser till att kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servic.

Telefon:
042-490 32 00

Postadress:
Öresundskraft AB, Box 642
251 06 Helsingborg

Länkar:
Bolagsordning
Bolagets webbplats
Ägardirektiv

Uppdrag (17 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Eisner Björn Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Möller Malin Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Perborg Lennart Liberalerna Styrelseledamot 3
Thott Henrik Kristdemokraterna Styrelseledamot 4
Johnsson Anders Sverigedemokraterna Styrelseledamot 5
Ibrahim Khawla Socialdemokraterna Styrelseledamot 6
Milos Vlatko Socialdemokraterna Styrelseledamot 7
Nestenborg Agneta Utan partitillhörighet Extern styrelseledamot 8
Yllfors Anders Utan partitillhörighet Extern styrelseledamot 9
Andersson Joakim Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 10
Knutsson Peter Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 11
Klesell Pia Sverigedemokraterna Styrelsesuppleant 12
Bayerlein Ludvig Socialdemokraterna Styrelsesuppleant 13
Sederholm Johan Liberalerna Lekmannarevisor 15
Aldegren Eva Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 16
Orsing Christian Moderata samlingspartiet Ombud 17
Hjelm Espelund Mathilda Moderata samlingspartiet Ersättare för ombud 18