Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Valnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden är den lokala valmyndigheten och ansvarar enligt vallagen för det praktiska genomförandet av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt ev. folkomröstningar.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Valkansliet
251 89 HELSINGBORG

Länkar:
Valnämndens reglemente
Valnämndens kallelser och protokoll