Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (NSR)

Mandatperiod: 2023-06-01 - 2024-05-31

NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av följande kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Helsingborgs stad äger 52% av NSR. Här visas Helsingborgs stads förtroendevalda i bolaget.

Telefon:
042-400 13 00

Postadress:
NSR AB
251 89 Helsingborg

Länkar:
Ägardirektiv
Bolagsordning
Bolagets webbplats

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lind Rikard Liberalerna Ordförande 1
Reimer Liselotte Sverigedemokraterna Styrelseledamot 2
Sandberg Ohlander Renée Socialdemokraterna Styrelseledamot 3
Rydström Sven Socialdemokraterna Styrelseledamot 4
Magnesten Michael Kristdemokraterna Styrelsesuppleant 5
Vibass Christina Socialdemokraterna Styrelsesuppleant 6
Herbertsson Carl Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 7
Böcker Lars Sverigedemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 8