Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Stadsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ansvarar för stadens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet såsom att verka för en god byggnadskultur och landskapsmiljö samt att ta fram detaljplaner. Nämnden är även stadens trafiknämnd och svarar för handläggningen av trafiksäkerhetsfrågor.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Stadsbyggnadsnämndens reglemente
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll