Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Fastighetsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden utför stadens uppgifter gällande förvaltning och utveckling av stadens bebyggda fastigheter och bostadsrätter. Den driver även byggnadsprojekt och bistår stadens nämnder i lokalförsörjningsprocessen.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Fastighetsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Fastighetsnämndens reglemente
Fastighetsnämndens kallelser och protokoll
Fastighetsförvaltningen