Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Medaljdelegationen

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-14

Delegationen utser personer som får Helsingborgsmedaljen. Den delas ut till "särskilt förtjänt anställd eller förtroendeman hos staden". Även andra kan få medaljen "då synnerliga skäl föreligger". Delas ut vart tredje år och första gången var 1949.

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sander Mats Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Bjerne Lena Moderata samlingspartiet 1:e vice ordförande 2
Sandberg Ohlander Renée Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3