Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB)

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-05-31

Bolagets verksamhet är att bedriva kultur-, scenkonst-, evenemangs- och idrottsverksamhet samt ansvara för förvaltning, drift och uthyrning av kommunala anläggningar, utomhusscener och verksamhetslokaler.

Telefon:
042-10 31 60

Länkar:
Bolagets webbplats
Bolagsordning
Ägardirektiv

Uppdrag (16 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Azelius Krister Liberalerna Ordförande 1
Hellqvist Kenth Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Axeheim Suzana Moderata samlingspartiet Styrelseledamot 3
Södertun Birgitta Kristdemokraterna Styrelseledamot 4
Nilsson Viola Sverigedemokraterna Styrelseledamot 5
Larsen Clarita Socialdemokraterna Styrelseledamot 6
Munkberg Thomas Socialdemokraterna Styrelseledamot 7
Gustafsson Marcus Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 8
Albertsson Pontus Moderata samlingspartiet Styrelsesuppleant 9
Persson Ulrika Sverigedemokraterna Styrelsesuppleant 10
Nilsson Jonnie Socialdemokraterna Styrelsesuppleant 11
Dahlgren Bergström Caroline Socialdemokraterna Styrelsesuppleant 12
Weibull Kornias Marie Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 13
Johnn Christer Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 14
Orsing Christian Moderata samlingspartiet Ombud 15
Hjelm Espelund Mathilda Moderata samlingspartiet Ersättare för ombud 16