Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämndens uppgift är att se till att de som inte klarar av sin ekonomi m.m. får hjälp med detta av en god man/förvaltare. Tingsrätten utser gode män på förslag av överförmyndarnämnden som utbildar och kontrollerar att de gode männen sköter sitt uppdrag.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen, överförmyndarenheten
251 89 Helsingborg

Länkar:
Överförmyndarnämndens reglemente
Överförmyndarnämndens kallelser och protokoll

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Brandin Josefine Kristdemokraterna Ordförande 1
Stovrag Vehid Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Hansen Nini Moderata samlingspartiet Ledamot 3
Johnsson Sebastian Sverigedemokraterna Ledamot 4
Finnman Lorna Socialdemokraterna Ledamot 5
Hellman Nils Liberalerna Ersättare 6
Mustafa Ali Socialdemokraterna Ersättare 7
Lanka Maja Vänsterpartiet Ersättare 8