Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Idrottsdelegationen

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-14

Delegationens utse mottagare av stadens idrottsstipendium. Den består av fem ledamöter: kommunfullmäktiges presidium och en representant från HISO samt sportchefen vid Helsingborgs Dagblad. Endast stadens ledamöter visas här.

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sander Mats Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Bjerne Lena Moderata samlingspartiet 1:e vice ordförande 2
Sandberg Ohlander Renée Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3