Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Stadsrevisionens revisorsgrupp 2

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

De förtroendevalda revisorernas uppdrag är att granska om stadens verksamheter sköts ändamålsenligt, ekonomiskt och att räkenskaperna är korrekta.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Revisionskontoret
251 89 Helsingborg

Länkar:
Stadsrevisionen

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Weibull Kornias Marie Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Jönsson Bengt Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Sederholm Johan Liberalerna Revisor 3
Hamark Margareta Kristdemokraterna Revisor 4
Engström Bo Sverigedemokraterna Revisor 5
Aldegren Eva Socialdemokraterna Revisor 6
Eliasson Ulf Socialdemokraterna Revisor 7