Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Rådet administreras av vård- och omsorgsförvaltningen. Rådet består av förtroendevalda från staden och representanter från De handikappades samarbetskommitté, DHS (redovisas inte här).

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Vård- och omsorgsförvaltningen, KRF
251 89 HELSINGBORG

Länkar:
Mer information om rådet
Stadgar för rådet