Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Rådet administreras av vård- och omsorgsförvaltningen. Rådet består av förtroendevalda från staden och representanter från De handikappades samarbetskommitté, DHS (redovisas inte här).

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Vård- och omsorgsförvaltningen, KRF
251 89 HELSINGBORG

Länkar:
Stadgar för rådet
Mer information om rådet

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lundstedt Holmkvist Beth Moderata samlingspartiet Ledamot 1
Thunberg Lars Kristdemokraterna Ledamot 2
Björklund Jan Socialdemokraterna Ledamot 3
Norberg Anne-Margret Kristdemokraterna Ledamot 4
Nilsson Birgitta Socialdemokraterna Ledamot 5
Werne Mats Liberalerna Ledamot 6
Johansson Lars Ingvar Socialdemokraterna Ledamot 7
Hyllén Jennbert Ebba Sekreterare 8