Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Kommunfullmäktiges presidium

Mandatperiod: 2022-10-25 - 2026-10-14

Presidiets uppgifter är bl.a. att genom värdskap främja stadens utåtriktade kontakter och representativt stödja olika arrangemang i staden.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Stadsledningsförvaltningen, Rådhuset
251 89 HELSINGBORG

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sander Mats Moderata samlingspartiet Ordförande 1
Bjerne Lena Moderata samlingspartiet 1:e vice ordförande 2
Sandberg Ohlander Renée Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3