Förtroendevalda i Helsingborgs stad

Miljönämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Nämnden ansvarar bland annat för att utöva kontroll och tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken och att följa miljötillståndet i staden.

Telefon:
042-10 50 00

Postadress:
Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg

Länkar:
Miljönämndens reglemente
Miljönämndens kallelser och protokoll
Miljöförvaltningen